شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۳:۲۷:۳۳ ساعت

آمار نمايندگان بيمه اي را كه لغو يا تعليق فعاليت شده اند،

بيمه مركزي آمار نمايندگان بيمه اي را كه لغو يا تعليق فعاليت شده اند، اعلام كرد
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران آمار نمايندگان بيمه را كه در شش ماهة اول سالجاري توسط شركت هاي بيمه لغو يا تعليق فعاليت شده‌اند، به تفكيك شركت هاي بيمه منتشر كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت نظارت بيمه مركزي اعلام كرد تعداد ۶۵۱ پروانه فعاليت نمايندگي توسط شركت هاي بيمه لغو شده كه از اين تعداد ۴۴۶ پروانه به دليل درخواست نماينده و ۲۰۵ پروانه به دليل تخلف نمايندگان بوده است. جدول (۱)

بر اساس اين گزارش، همچنين تعداد ۵۱۸ پروانه فعاليت نمايندگي توسط شركت هاي بيمه تعليق شده كه از اين تعداد ۳۶۳ پروانه به دليل درخواست نماينده و ۱۵۵ پروانه به دليل تخلف نمايندگان بوده است. جدول (۲)

لازم به ذكر است يكي از سياست هاي جديد بيمه‌ مركزي ساماندهي امور نمايندگان در صنعت بيمه اعلام شده است.

جدول شماره (۱) تعداد پروانه فعاليت نمايندگي لغو شده توسط شركتهاي بيمه

نام شركتبيمه

تعداد كل

درخواست نماينده

تخلفنماينده *

ايران

۴۶

۱۹

۲۷

آسيا

۴۴

۲۴

۲۰

البرز

۸۹

۵۶

۳۳

دانا

۸

۵

۳

معلم

۱۲

۹

۳

پارسيان

۶۹

۳۳

۳۶

رازي

۲۶

۱۹

۷

كارآفرين

۶۲

۴۵

۱۷

ملت

۱۸

۱۸

۰

توسعه

۲۴

۲۰

۴

سينا

۱

۱

۰

سامان

۵۶

۵۵

۱

دي

۳۹

۲۴

۱۵

نوين

۶۱

۲۵

۳۶

پاسارگاد

۵۰

۵۰

۰

ميهن

۱۰

۱۰

۰

ايران معين

۰

۰

۰

اميد

۰

۰

۰

حافظ

۰

۰

۰

كوثر

۱۶

۱۳

۳

ما

۱۰

۱۰

۰

آرمان

۱۰

۱۰

۰

جمع

۶۵۱

۴۴۶

۲۰۵

جدول شماره(۲) تعداد پروانه فعاليت نمايندگي تعليق شده توسط شركتهاي بيمه

نام شركت بيمه

تعداد كل

درخواست نماينده

تخلف نماينده *

ايران

۵۲

۳۸

۱۴

آسيا

۱۹

۱۲

۷

البرز

۰

۰

۰

دانا

۵

۵

۰

معلم

۳۷

۳۷

۰

پارسيان

۱۳

۸

۵

رازي

۷

۰

۷

كارآفرين

۷

۵

۲

ملت

۰

۰

۰

توسعه

۸۰

۱

۷۹

سينا

۱۸

۱۷

۱

سامان

۲۳۴

۲۳۰

۴

دي

۱۶

۱

۱۵

نوين

۰

۰

۰

پاسارگاد

۱

۰

۱

ميهن

۱۴

۳

۱۱

ايران معين

۰

۰

۰

اميد

۰

۰

۰

حافظ

۰

۰

۰

كوثر

۱۳

۴

۹

ما

۲

۲

۰

آرمان

۰

۰

۰

جمع

۵۱۸

۳۶۳

۱۵۵

*عدم پرتفوي مناسب ، نداشتن عملكرد مطلوب بيمه اي ، تعطيل نمودن دفتر و عدم دسترسي به نماينده نيز از موارد تخلف تلقي شده است .


تاریخ درج خبر:چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395