جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۶:۱۲:۴۴ ساعت

بيمه توسعه اجازه صدور بيمه نامه شخص ثالث را ندارد

مطابق مصوبه شوراي عالي بيمه و از ابتداي بهمن ماه:بيمه توسعه اجازه صدور بيمه نامه شخص ثالث را ندارد
شركت بيمه توسعه از ابتداي بهمن سال جاري اجازه صدور بيمه نامه جديد و تمديد بيمه نامه قبلي در رشته بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را ندارد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي بيمه اين تصميم را در جلسه روز ۲۴دي ماه و مطابق با ماده ۲۸قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸و در اجراي قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري اتخاذ كرده و در عين حال صدور الحاقيه احتمالي براي بيمه نامه هاي صادره قبلي و معتبر براي افزايش پوشش بيمه نامه و صدور بيمه نامه المثني را از اين مصوبه استثنا كرده است.

بر اساس اين مصوبه، شركت بيمه توسعه براي ايفاي تعهدات معوق خود نسبت به بيمه گذاران ،منابع لازم را از محل سپرده هاي بانكي و فروش سهام و يا منابع مالي ديگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام خواهدكرد.

در بخش ديگري از اين مصوبه شركت بيمه توسعه موظف شده كه عوارض قانوني مصوب قانون برنامه، قوانين بودجه سنواتي و قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را كه تاكنون پرداخت نكرده است به حسابهاي مربوط واريز كند.

اين مصوبه همچنین شركت بيمه توسعه را موظف کرده كه خسارات جاني معوق بيمه گذاراني كه پرونده هاي آنها در شعب سراسر كشور رسيدگي و نهايي شده است را پرداخت كند.

شوراي عالي بيمه در اين مصوبه شركت بيمه توسعه را ملزم كرده كه حداكثر ظرف دو هفته برنامه خود براي ترميم وضعيت مالي و افزايش سرمايه را به بيمه مركزي ارسال كرده و اين افزايش سرمايه را بصورت نقدي و حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۲تامين و پرداخت كند.

علاوه براين موارد شركت بيمه توسعه تا اطلاع ثانوي اجازه پذيرش نمايندگان بيمه اي جديد را نيز ندارد.


تاریخ درج خبر:چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395