سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹:۴۹ ساعت

تحليل وضعيت پذيرش نمايندگان بيمه به تفكيك شركت هاي بيمه

تحليل وضعيت پذيرش نمايندگان بيمه به تفكيك شركت هاي بيمه
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران وضعيت پذيرش نمايندگان بيمه را به تفكيك شركت‌هاي بيمه در بازار بيمه كشور منتشر كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس اين گزارش، تا پايان شهريور ماه سال جاري حداكثر تعداد نمايندگاني كه يك شركت بيمه مي‌تواند داشته باشد، مشخص شده است .
بر اساس اين گزارش، تعداد نمايندگان موجود شركت‌هاي بيمه ۳۰ هزار و ۸۴۰ نماينده اعم از حقيقي و حقوقي است در حالي كه طبق اين محاسبات شركت‌هاي بيمه با توجه به معيارهاي مذكور در مجموع مي توانند ۲۶ هزار و۵۵۹ نماينده داشته باشند. بر اين اساس از مجموعه ۲۲ شركت بيمه ۱۷ شركت بيش از ظرفيت خود نماينده جذب كرده اند و ۵ شركت بيمه مي توانند نسبت به پذيرش و جذب نماينده تا پايان سال جاري اقدام نمايند.
معاونت نظارت بيمه مركزي در اين گزارش اعلام كرده برخي از شركت‌هاي بيمه بدون ملاحظات اقتصادي و به صورت بي رويه در سال‌هاي اخير اقدام به جذب نماينده بيمه كرده‌اند. در اين گزارش همچنين بر ضرورت ساماندهي شبكه فروش و نمايندگي بيمه توسط شركت‌هاي بيمه تأكيد شده و در ادامه آمده است در صورتي كه شركت‌هاي بيمه نظارت خود بر نحوه عملكرد نمايندگي‌هاي بيمه را تقويت نكنند، به زودي با اعمال محدوديت در پذيرش و جذب نماينده مواجه خواهند شد.
شايان ذكر است كه اين گزارش بر اساس معيارهاي "ميانگين حق بيمه توليدي" و "درآمد سرانه سالانه" و مطابق با درآمد سالانه هر نماينده تدوين و تعداد نمايندگان متناسب با پرتفوي نمايندگي هر شركت برآورد شده است.
تحليل وضعيت پذيرش نمايندگي براي شركت هاي بيمة داراي بيش از سه سال سابقه فعاليت *

رديف

شركت بيمه

تعداد نمايندگان موجود

مجموع حق بيمه توليدي سال ۱۳۹۱

( ميليارد ريال )

ميانگين حق بيمه توليدي هر نماينده
( ميليارد ريال
)

تعداد نمايندگان متناسب با پرتفوي نمايندگي

حقيقي

حقوقي

جمع كل

كل

توليدي نمايندگان

به ازاي هرنماينده سالانه ۴ ميليارد ريال پرتفوي

تفاوت ميان تعداد نمايندگان موجود و نمايندگاني كه شركت مي تواند داشته باشد

۱

ايران

۷۶۰۴

۲۷۴

۷۸۷۸

۹/۵۹۷۳۳

۴۷۹۱۳

۶

۱۱۹۷۸

۴۱۰۰

۲

آسيا

۲۲۳۳

۱۱۸

۲۳۵۱

۱/۱۳۶۷۲

۱۲۲۹۱

۲/۵

۳۰۷۳

۷۲۲

۳

البرز

۱۴۹۴

۵۷

۱۵۵۱

۱/۷۴۲۷

۷/۶۴۵۸

۲/۴

۱۶۱۵

۶۴

۴

دانا

۱۶۸۳

۲۱

۱۷۰۴

۷۳۰۸

۳/۵۳۳۹

۱/۳

۱۳۳۵

۳۶۹-

۵

سامان

۱۰۳۳

۲

۱۰۳۵

۸/۱۶۵۵

۷/۱۵۱۵

۵/۱

۳۷۹

۶۵۶-

۶

كارآفرين

۱۹۱۳

۱۸

۱۹۳۱

۳/۳۷۰۷

۴/۳۳۸۰

۸/۱

۸۴۵

۱۰۸۶-

۷

ملت

۱۰۲۹

۱۴

۱۰۴۳

۱/۲۰۴۸

۹/۱۷۳۶

۷/۱

۴۳۴

۶۰۹-

۸

پاسارگاد

۲۰۴۱

۵

۲۰۴۶

۶/۳۳۲۳

۴/۲۶۳۰

۳/۱

۶۵۸

۱۳۸۸-

۹

توسعه

۱۷۵۰

۵

۱۷۵۵

۸/۴۹۹۹

۱/۵۲۵۴

۳

۱۳۱۴

۴۴۱ -

۱۰

معلم

۱۶۱۸

۳

۱۶۲۱

۷/۲۱۵۴

۷/۱۷۳۵

۱

۴۳۴

۱۱۸۷-

۱۱

رازي

۹۶۸

۱

۹۶۹

۴/۱۳۷۱

۵/۱۲۷۴

۳/۱

۳۱۹

۶۵۰-

۱۲

نوين

۱۶۳۲

۷

۱۶۳۹

۹/۲۸۹۴

۶/۲۷۸۶

۷/۱

۷۱۹

۹۲۰-

۱۳

سينا

۴۵۳

۲

۴۵۵

۷/۴۱۹۷

۵/۳۵۵۲

۸/۷

۸۸۸

۴۳۳

۱۴

پارسيان

۱۶۵۳

۱۱

۱۶۶۴

۵/۶۲۸۷

۸/۵۳۶۸

۲/۳

۱۳۴۲

۳۲۲-

۱۵

دي

۱۱۱۱

۱

۱۱۱۲

۶/۴۹۹۳

۲/۹۱۷

۸/۰

۲۲۹

۸۸۳ -

۱۶

ميهن

۲۸۸

۲

۲۹۰

۵/۱۷۴۸

۱/۱۳۵۹

۷/۴

۳۴۰

۵۰

۱۷

كوثر

۶۱۸

۷

۶۲۵

۲۲۸۸

۸/۱۷۴۸

۸/۲

۴۳۷

۱۸۸-

۱۸

آرمان

۴۹۱

۰

۴۹۱

۶/۳۷۰

۶/۳۳۶

۷/۰

۸۴

۴۰۷-

۱۹

ما

۱۰۶۱

۵

۱۰۶۶

۲/۶۸۷

۲/۳۹۶

۴/۰

۹۹

۹۶۷-

۲۰

حافظ

۴۵

۰

۴۴

۹/۱۲۰

۵/۱۰

۳/۲

۳

۴۱-

۲۱

اميد

۷۳

۰

۷۳

۴/۵۸

۴/۵۸

۸/۰

۱۵

۵۸-

۲۲

ايران معين

۵۰

۰

۵۰

۹/۳۵۱

۵/۱۶۹

۴/۳

۴۲

۸ -

جمع

۳۰۸۴۰

۵۵۳

۳۱۳۹۳

۱۳۱۴۳۷

۱۰۶۲۳۴

۴/۳

۲۶۵۵۹

۵۳۶۹+

۱۰۱۸۰ -
انتخاب ميانگين ۴ ميليارد ريال پرتفوي سالانه براي هر نماينده با لحاظ رشد حق بيمه سال ۱۳۹۲ بر اساس موارد ذيل برآورد شده است:
۱- ميانگين حق بيمه توليدي هر نماينده بر اساس آمار سال ۱۳۹۱ رقم ۴/۳ ميليارد ريال بوده است.
۲- ميانگين كارمزد و حق صدور نمايندگان حدود ۱۰ در صد پرتفوي هر نماينده مي باشد كه در نتيجه باعث مي شود مبلغ درآمد سالانه يك نماينده به حدود ۳۴۰ ميليون ريال بالغ گردد.
۳- هزينه‌هاي زندگي يك خانوار شهري به طور متوسط در سال ۴۰۰ ميليون ريال است كه بر اين اساس با ضرب ميانگين كارمزد و هزينه صدور ۱۰ درصد پرتفوي سالانه ۴ ميليارد ريالي پرتفوي توليدي هر نماينده به مبلغ درآمد سالانه ۳۴۰ ميليون ريال برآورد مي گردد .
* تحليل جدول فوق بر اساس آمار و تعداد نمايندگان ( حقيقي و حقوقي ) كليه شركتهاي بيمه تا پايان شهريور ۱۳۹۲ صورت پذيرفته است .

تاریخ درج خبر:یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395