شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۰:۲۶:۵۶ ساعت

مواضع جديد بيمه مركزي در اعمال نظارت بر امر بيمه

توسط رئيس كل بيمه مركزي تشريح شد: مواضع جديد بيمه مركزي در اعمال نظارت بر امر بيمه
تنها نهاد ناظر بر امر بيمه گري در كشور بيمه مركزي است و اگر اين وظيفه در بيمه مركزي انجام نشود نهادهاي ديگر براي اجراي اين امر وارد مي شوند.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران، رئيس كل بيمه مركزي در اولين جلسه شوراي مديران این سازمان با اعلام اين مطلب گفت:بيمه مركزي موظف است كه هر گونه اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار را حل كرده و بطور قاطع نظر نهايي خود را اعلام كند و در اين زمينه هيچ كدام از شركت هاي بيمه و يا مشتريان براي بيمه مركزي تفاوتي ندارند.
محمد ابراهيم امين در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه بيمه مركزي بايد با استفاده از ابزارهاي مديريتي، شركت هاي بيمه را وادار كنند تا با افزايش توانگري، سرمايه خود را در زمان معين افزايش دهند، افزود:با توجه به اينكه شركت هاي بيمه تعهدات آينده را مي فروشند بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه در آينده توان مالي اداره خود را داشته باشند .
رئيس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اين كه بيمه مركزي بر اساس قانون، يك نهاد حاكميتي است، گفت:نهاد حاكميتي نهادي است كه منافع عموم مردم را دنبال مي كند و منافع عمومي در بيمه مركزي همان ارائه محصولي بنام امنيت و آسايش خاطر است كه بايد در خدمت رفاه و پيشرفت جامعه باشد و در اين عرصه با توجه به اينكه فرصتي براي بررسي آزمون و خطا نيست بايد به گونه اي عمل شود كه امر بيمه گري در جايگاه خودش قرار گرفته و با ضوابط و قوانين خودش اداره شود.
محمد ابراهيم امين از « نظارت و كنترل مقررات حاكم بر بيمه» به عنوان يكي ديگر از وظايف بيمه مركزي نام برد و گفت: هر شركتي كه از اين مسير خارج شود بايد در مسير خودش قرار گيرد .
وي از« قوانين بيمه اي»،«قانون تجارت»، «قوانين و مقررات حاكم بر بازار سهام » و «مقررات حسابرسي و بازرسي» به عنوان مقرراتي نام برد كه كارشناسان و مديران بيمه مركزي بايد بر آنها اشراف داشته باشند و اضافه كرد كه بدون تسلط بر امور مالي نمي‌توان عملكرد شركت هاي بيمه را شناسايي كرد.
رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنانش از انجام مطالعات تطبيقي لازم براي انطباق جنبه هاي بين االمللي بيمه با شرايط و ويژگي هاي داخل كشور به عنوان يكي از وظايف اصلي پژوهشكده بيمه نام برد و اضافه كرد بايد مطالعات لازم در اين زمينه انجام شود تا باتدوين راهكارهاي منطقي بتوان به استانداردهاي جهاني بيمه ای نزديك شد.
وي بابيان اينكه نظارت بر صنعت بيمه، بدون داشتن ابزارهاي نظارتي مشخص امكان پذير نيست، گفت: طراحي نظام نظارتي براي كنترل قريب ۴۰ ميليون بيمه نامه صادره در كشور مستلزم بهره گيري از ابزارهاي نوين نرم افزاري و سخت افزاري است و اين ابزارها هدف نيستند بلكه وسيله اند براي اينكه اهداف پيش بيني شده بهتر محقق شوند.
محمد ابراهيم امين با تاكيد بر اينكه بايد در چارچوب قوانين و مقررات تعيين شده حركت كرد تصريح كرد تلاش بيمه تبديل چارچوب هاي نظري و تئوريك به برنامه هاي قابل اندازه گيري مكتوب و مشخص است كه قابل اندازه گيري باشد،گفت: بيمه مركزي در اين برنامه ها نهاد حاكميتي است كه مطلقا به تصدي گري نخواهد پرداخت، وظيفه حاكميتي بيمه مركزي، حمايت از حقوق مردم و بيمه گذاران است و حمايت از بيمه گذاران هم قطعا بدون حمايت از بيمه گران امكان پذير نيست.
رئيس كل بيمه مركزي از نظارت فني بر عملكرد شركت هاي بيمه در صدور بيمه نامه هاي مختلف به عنوان يكي از وظايف اصلي بيمه مركزي نام برد و گفت: كارشناسان و مديران بيمه مركزي بايد بيمه نامه شركت هاي بيمه را كنترل كرده و از صدور بيمه نامه هاي خارج از شرايط بيمه گري جلوگيري كنند چرا كه پذيرش هر ريسكي بايد داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي خاص خودش باشد.
امين، از تبديل آمار به اطلاعات و اطلاعات به دانش و بهره گيري از اين دانش به يك ابزار كنترلي، به عنوان يكي ديگر از وظايف بيمه مركزي ياد كرد و گفت: توان كارشناسي بيمه مركزي بايد از شركت هاي بيمه گر بالاتر باشد و پژوهشكده بيمه بايد با حمايت هاي خود از آموزش كامل كاركنان بيمه مركزي اين نقيصه را جبران كند .
وي با تاكيد مجدد براين كه بيمه مركزي فعاليت هاي تصدي گري را انجام نخواهد داد گفت بيمه مركزي از اين به بعد آزمون نمايندگي برگزاري نمي كند بلكه با تعريف استانداردها و ويژگي هاي يك نماينده خوب، بر نحوه فعاليت آنها نظارت خواهدكرد.
رئيس شوراي عالي بيمه بابيان اينكه قانون بيمه شخص ثالث براساس ملاحظات سياسي و اجتماعي نوشته شده است گفت وظيفه بيمه مركزي اين است كه تلاش كند تا تصميم سازان و قانونگذاران را قانع كند كه اگر مردم خواهان دريافت خسارت واقعي هستند بايد حق بيمه متناسب با خسارت واقعي را بپردازند و فرهنگ سازي بيمه مركزي در اين زمنيه مصداق پيدا مي كند يعني بيمه مركزي بايد به گونه اي عمل كند تا به تصميم گيران بقبولاند كه بيمه براي همه آحاد جامعه مفيد است.
رئيس كل بيمه مركزي باتاكيد براينكه همه از بيمه گر گرفته تا سهامدار بايد مسوول باشند، گفت: مدير بيمه اي بايد مديريت مسوولانه داشته باشد و بيمه مركزي موظف است كه برامر بيمه گري شركت هاي بيمه در صدور بيمه نامه هاي كلان نظارت جدي داشته باشد در اين راستا اگر بيمه نامه اي خارج از اصول بيمه گري صادر شده باشد، يا ما توان تخصصي نداشته ايم و يا اراده اي براي مقابله با اين امور وجود نداشته است.در همين جا اعلام مي كنم كه معاونت اتكايي بيمه مركزي بايد به لحاظ عملكرد مشابه يك شركت بيمه اتكايي عمل نمايد.
وي بابيان اين كه شركت هاي بيمه، فعاليت هاي بنگاهداري مي كنند و بيمه مركزي در اداره آنها دخالتي نمي كند گفت براي اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر صنعت بيمه از توان كارشناسي سنديكاي بيمه گران، انجمن حرفه اي كارشناسان صنعت بيمه و انجمن هاي حرفه اي نمايندگان و كارگزاران همه صاحب نظران بيمه اي بهره گيري مي شود و همه آنها بايد در تصميم گيري ها مشاركت داده شوند و تصميمات به اجماع اتخاذ شود.
محمد ابراهيم امين اضافه كرد بيمه مركزي به عنوان نهاد حاكميتي كار تشريفاتي نمي خواهد و در هيچ زمينه اي ازهيچ موسسه اي تائيديه و گواهي نامه نمي گيرد، فرهنگ سازي هم مختص نهادهايي است كه رسانه دارند، مطابق باقانون برنامه پنجم صدا و سيما و آموزش و پرورش موظف به فرهنگ سازي هستند، صدا و سيما و نهادهاي فرهنگ ساز مجبورند كه براي توسعه فعاليت هاي خود با ديگر نهادها همكاري و هماهنگي داشته باشند. توسعه دانش وظيفه دانشگاههاست و بيمه مركزي در اين زمينه وظيفه اي ندارد .
رئيس كل بيمه مركزي در خاتمه سخنانش خطاب به مديران بيمه مركزي گفت: از همه شما توقع دارم كه با توجه به اينكه در جايگاه خاصي قرارداريد و اين كشور براي شما هزينه داده است صنعت بيمه را به ريل اصلي برگردانيم و در اين راستا سخت ترين انتقادها و دشمني ها را مي پذيرم، به هيچ كس دروغ نمي گويم و انتظار دارم كسي اطلاعات نادرست به من ندهد.
گفتني است در اين برنامه آقايان مصدق، ميرزايي، امراللهي و دكتر مهدوي به عنوان معاونين طرح و توسعه، نظارت، توسعه مديريت، منابع و امور مجلس و سرپرست پژوهشكده بيمه به طرح ديدگاهها و پيشنهادات خود پرداختند. مصدق ازآغاز همكاري آقاي امين به عنوان مدير بيمه اي ابراز خرسندي كرد؛ ميرزايي گفت اگر همكاران بيمه مركزي از فرصت بوجود آمده نهايت بهره برداري را بكنند نقطه عطفي در فعاليت هاي صنعت بيمه بوجود خواهدآمد؛ امراللهي از سرمايه گذاري مطلوب منابع بيمه مركزي در آينده خبرداد و دكتر مهدوي هم با بيان اينكه هيچ نظارتي درست انجام نمي شود مگر اينكه دانش آن نيز فراهم باشد گفت انتظار اين است كه بيمه مركزي پژوهشكده بيمه را در اجراي بهينه وظايف خود جزئي از بيمه مركزي بداند.

تاریخ درج خبر:جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395