جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳:۳۹:۳۴ ساعت

پرداخت خسارت ۸۰.۸ هزار ميليارد ريالي شركت هاي بيمه به بيمه‌گذاران

درهشت ماهه اول سال جاري صورت گرفت: پرداخت خسارت ۸۰.۸ هزار ميليارد ريالي شركت هاي بيمه به بيمه‌گذاران
صنعت بيمه كشور در هشت ماهه اول ۱۳۹۴ حدود ۱۴۹ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد و حدود ۸۰.۸ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۲.۷ درصد رشد نشان مي دهد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري، سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه به حدود ۵۷.۴ درصد رسيد و ۴۲.۶ درصد ديگر توسط بيمه ايران به عنوان تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
شركت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۵ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس اين گزارش، تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت  با ۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۱.۲ ميليون فقره بود. ۳۵ درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و   ۲۹.۴ درصد از حق بيمه هاي توليدي به بيمه درمان اختصاص داشت. سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان ۱۰.۷و ۵.۴ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد است.
بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه بيش از ۱۵.۷ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با ۸ ماهه سال قبل ۳۴.۶ درصد رشد داشته است. ۴۰ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و  ۳۳.۷ درصد از خسارت ها در بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي هركدام در حدود ۶.۶ درصد از خسارت هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
نسبت خسارت (كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه    آن نسبت مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود) در اين مدت نزديك به ۵۴.۳ درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۵ واحد افزايش نشان ‌مي دهد.
نسبت خسارت ۹ شركت بيمه ي متقابل كيش، نوين، ملت ، سينا ، دانا، ميهن، آسيا، ايران و پارسيان بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده (به ترتيب با: ۱۰۰۲.۶، ۸۹.۱، ۸۳.۷، ۷۴.۵، ۶۷.۵، ۶۳.۵، ۵۷.۷،۵۷.۲ و ۵۵.۶ درصد) است.
چهار رشته ي‌ بيمه اعتبار، بدنه اتومبيل، درمان و شخص ثالث و مازاد به ترتيب با حدود ۴۳۹.۷، ۶۶.۹، ۶۲.۲ و ۶۱.۹ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
پس از اين رشته، نسبت خسارت رشته‌ هاي بيمه مسئوليت و حوادث راننده (با ۵۰.۵ و ۴۷.۲ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.

تاریخ درج خبر:پنج شنبه ۳ دی ۱۳۹۴

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395