شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۰:۳۸:۵۹ ساعت

مجموع ضريب نفوذ بيمه هاي بازرگاني و اجتماعي در سال ۹۳

طبق نتايج يك طرح مطالعاتي، ميزان ضريب نفوذ بيمه براي سال ۹۳ معادل ۸۶؍۱ درصد است كه نسبت به سال ۹۲، معادل ۱۴؍۸ درصد رشد داشته است.

 سهم بيمه‌هاي زندگي از توليد ناخالص داخلي در سال ۹۳ معادل ۱۹؍۰ و ضريب نفوذ بيمه‌هاي غيرزندگي معادل ۶۷؍۱درصد است. اين شاخص در سال ۹۲ عبارت‌ از ۷۲؍۱ درصد بوده  كه سهم بيمه‌هاي زندگي ۱۵۸؍۰ و سهم بيمه‌هاي غيرزندگي ۵۷۶؍۱ بوده است.
  به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي به نقل از پژوهشكده بيمه، در اين پژوهش با توجه به سير تحولات اقتصادي كشور، گزارش تحليل كمي و كيفي ضريب نفوذ بيمه براي سال ۹۳ ارائه و روند تغييرات ضريب نفوذ طي بازه زماني ۹۳ - ۹۰  بررسي شده است. در اين تحقيق، علاوه بر محاسبه ضريب نفوذ بيمه، ضريب نفوذ مجموع بيمه هاي بازرگاني و بيمه هاي سازمان تامين اجتماعي نيز محاسبه و مورد تحليل قرار گرفه است. همچنين برآورد ارزش افزوده صنعت بيمه و سهم آن از كل ارزش افزوده اقتصاد داخلي نيز ارائه شده است.
بر اساس نتايج اين طرح، روند افزايشي شاخص ضريب نفوذ اسمي طي سال هاي ۹۰ تا ۹۳ نشان مي دهد كه نفوذ بيمه در گردش درآمدها در كشور در طي اين سال ها صعودي بوده و افزايش درآمد صنعت بيمه نسبت به افزايش درآمد كل كشور بيشتر بوده است. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بيمه هاي اجباري از سهم قابل توجهي در درآمد كل و افزايش آن در صنعت بيمه برخوردار هستند.
ميزان ضريب نفوذ بيمه هاي تأمين اجتماعي در سال ۹۳ معادل با ۰۲؍۵ درصد محاسبه گرديده كه نسبت به سال ۹۲، حدود ۹؍۱۵درصد رشد داشته است. مجموع ضريب نفوذ بيمه هاي بازرگاني و بيمه هاي تأمين اجتماعي در سال ۹۳ معادل با ۸۸؍۶ درصد ارائه شد. با توجه به ماهيت غير انتفاعي بيمه‌هاي اجتماعي در مقايسه با بيمه هاي بازرگاني و اجباري بودن اين بيمه‌ها، سهم بيمه‌هاي سازمان تامين اجتماعي از جذب درآمدهاي اقتصادي به طور محسوسي بيشتر از بيمه‌هاي بازرگاني است.
در بخش بعدي اين طرح، محاسبات تقريبي و برآوردي ارزش افزوده صنعت بيمه (ميزان درآمد زايي صنعت بيمه براي اقتصاد ملي) ارائه شده است. نكته قابل توجه، تفاوت بين ضريب نفوذ بيمه و سهم ارزش افزوده صنعت از كل اقتصاد است. ضريب نفوذ ميزان جذب بخشي از درآمدهاي كشور توسط صنعت بيمه را نشان مي‌دهد؛ در حالي كه سهم ارزش افزوده صنعت از توليد ناخالص داخلي، ميزان سهم صنعت بيمه از درآمدهاي اقتصاد داخلي است. به عبارت ديگر سهم ارزش افزوده صنعت از توليد ناخالص داخلي، نشان‌دهنده‌ي ميزان درآمدزايي صنعت به عنوان يكي از بخش هاي اقتصاد ملي است؛ در حالي كه ضريب نفوذ بيمه ميزان جذب درآمدهاي ايجاد شده در كل اقتصاد را نشان مي‌دهد. به همين علت در اين طرح علاوه بر ضريب نفوذ بيمه، سهم ارزش افزوده صنعت از توليد ناخالص داخلي نيز براساس محاسبات تقريبي آمار بيمه مركزي و همچنين بر اساس آمار برآوردي بانك مركزي، ارائه شده است.
برآوردهاي ارزش افزوده صنعت بيمه كه توسط بانك مركزي انجام شده است، نشان دهنده اين است كه ميزان ارزش افزوده صنعت بيمه در سال ۹۲ معادل۴۵,۸۴۸.۳۰ ميليارد ريال است كه در سال ۹۳ افزايش داشته و به رقم ۵۵,۳۹۲.۹۰ ميليارد ريال رسيده است؛ كه حدود ۲۱ درصد رشد داشته است.
بر اين اساس، سهم ارزش افزوده صنعت بيمه از اقتصاد كشور ۵۱؍۰ درصد در سال ۹۳ برآورد گرديده است كه نسبت به برآورد سال ۹۲ كه معادل ۴۹؍۰ درصد بود، ۰۸؍۴ درصد رشد داشته است.
در مجموع به نظر مي‌رسد با توجه به رشد مثبت اقتصاد ملي در سال ۹۳، بهبود عملكرد صنعت بيمه نيز به عنوان يكي از نهاد‌هاي مالي اقتصاد ملي، منطقي باشد. بهبود عملكرد صنعت بيمه درسال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، از دو منظر ضريب نفوذ بيمه و سهم ارزش افزوده صنعت بيمه از كل ارزش افزوده اقتصاد كشور قابل رويت و تشخيص است.
گفتني است ضريب نفوذ بيمه بعنوان يكي از مهمترين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد صنعت بيمه است. اين شاخص كه نشانگر سهم درآمد مستقيم فعاليت صنعت بيمه از توليد ناخالص داخلي كشور است از نسبت مجموع حق بيمه‌هاي صادره تقسيم بر توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي بازار (در قيمت‌هاي جاري) بدست مي‌آيد.
علاقمندان براي دسترسي به متن كامل گزارش مي توانند به منوي "گزارش طرح‍هاي پژوهشي" در وب سايت پژوهشكده بيمه مراجعه نمايند.

تاریخ درج خبر:دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395