جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳:۴۷:۷ ساعت

در سه ماهه اول سالجاري

در سه ماهه اول سالجاري صنعت بيمه ۲۴.۶ هزار ميليارد ريال به بيمه گذاران خسارت پرداخت كرد شركت هاي بيمه در سه ماهه اول سال جاري حدود ۴۳.۸ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد و حدود ۲۴.۶ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري، ميزان حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ درصد و ميزان خسارت پرداختي ۲۰.۴ درصد رشد داشته است. سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود ۶۴.۱ درصد رسيد و۳۵.۹ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. شركت هاي‌ بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد، كارآفرين و معلم (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۲.۴ درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند. بر اساس اين گزارش، ۴۱.۱ درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و ۱۹.۱ درصد به بيمه درمان اختصاص دارد. سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان۱۲.۶ و ۶.۲ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد. همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با ۴.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰.۲ ميليون فقره بوده است. شركت هاي بيمه همچنين نزديك به ۵.۴ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود ۲۲.۸ درصد رشد داشته است. ۳۶.۶ درصد از خسارت هاي پرداختي به بيمه درمان و ۳۵.۳ درصد به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد. بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي نيز به ترتيب حدود ۷.۴ و ۷.۱ درصد از خسارت هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند. بخش غيردولتي ۵۵.۲ درصد از خسارت هاي بازار بيمه را جبران كرده است. بر اساس اين گزارش، طي اين مدت، نسبت خسارت* بازار بيمه معادل۵۶.۲ درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۶ واحد افزايش نشان ‌مي دهد. نسبت خسارت ۴ شركت بيمه: سينا، ملت، دانا، ايران به ترتيب ۹۱.۲، ۷۷.۸، ۷۱.۱ و۷۰ درصد است كه بالاتر از سطح بازار بيمه بوده كه علت اصلي آن در شركت بيمه سينا متأثر از عملكرد رشته هاي درمان و شخص ثالث و مازاد، در بيمه ملت به واسطه عملكرد رشته شخص ثالث و مازاد و در شركت هاي بيمه دانا و ايران در پي عملكرد بيمه درمان بوده است. پس از شركت هاي فوق الذكر، نسبت خسارت شركت هاي بيمه نوين و ميهن (با حدود ۵۷.۳ درصد) اندكي از سطح بازار بيمه بالاتر بوده و اين نسبت در ساير شركت هاي بيمه به مراتب پايين تر است. سه رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با حدود ۴۰۲.۱، ۱۰۷.۶ و ۶۷ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند. پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت رشته‌ بيمه آتش سوزي (با ۴۸.۵ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارد. * حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است كه مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي در محاسبه آن دخالت داده نمي شود


تاریخ درج خبر:پنج شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395