یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲:۱۵ ساعت

نگاه مثبت شركت هاي خارجي به صنعت بيمه كشور

نگاه مثبت شركت هاي خارجي به صنعت بيمه كشور
تعهد حرفه اي و پايبندي به قرارداد نخستين اصل بيمه اي است و شركت هاي بيمه براي حفظ بازار موجود و دستيابي به بازارهاي تازه راهي جز حفظ اين اصول مهم ندارند.

در شرايط فعلي اقتصاد كشور، آغاز به فعاليت يك شركت بيمه معتبر خارجي در ايران كه از قلب اروپا تا خاورميانه به خوشنامي شهرت دارد، دستاورد بزرگي است كه آسان به دست نيامده است. ايجاد فضاي امن كسب و كار و اعتمادسازي اقتصادي و رفتار حرفه اي متوليان صنعت بيمه، زمينه ساز حضور شركت هاي معتبر خارجي در كشور به شمار مي رود اما سوال اصلي اين است كه شركت هاي بيمه داخلي با حضور قدرتمند شركت هاي بين المللي در كشور چه وضعيتي پيدا مي كنند.
ناگفته پيداست كه در حال حاضر تمامي ظرفيت هاي صنعت كشور فعال نشده و اين امر در خصوص صنعت بيمه نيز صدق مي كند. ظرفيت هاي مغفول اين صنعت به گونه اي است كه برخي از كارشناسان اين ميزان را گاه تا ۵۰ درصد نيز ارزيابي مي كنند. به همين خاطر ورود شركت هاي بيمه خارجي نه تنها به بازار فعالان صنعت بيمه زياني نمي رساند بلكه با ايجاد فضايي رقابتي تر به توسعه و شكوفايي شركت هاي بيمه داخلي نيز منتهي مي شود.
فعاليت شركت بيمه ناسكو در ايران، امر مهمي است اما آنچه اهميت بيشتري دارد زمينه سازي براي ورود شركت هاي ديگري است كه هر يك از آنان مي توانند خلاهاي موجود را پوشانده و چتر امنيت و اطمينان كافي را در كشور بگسترانند.
شركت بيمه "ناسكو" پس از انجام فرايند خصوصي سازي، دومين دوره فعاليت خود در ايران را تجربه مي كند و حضور مقتدرانه و فراگير اين شركت مي تواند فضاي اعتمادسازي كافي را براي ورود صنعت بيمه ايران به باشگاه بزرگ بيمه گران جهان فراهم كند به شرطي كه اين فرصت را قدر بدانيم و در مسير حمايت از آن گام برداريم.


تاریخ درج خبر:پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395