شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱:۶:۲۷ ساعت

پرداخت خسارات تصادف تا سقف 5 میلیون تومان بدون کروکی

معاون حقوقی پلیس راهور گفت: شرکتهای بیمه موظفند در صورت رضایت دو طرف خسارت را تا سقف 5 میلیون تومان بدون کروکی پلیس پرداخت کنند.بر اساس این گزارش، سرهنگ اصغر محبی اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت دیه در ماههای حرام به 200 میلیون تومان افزایش یافته است شرکتهای بیمه براساس ماده 18 قانون بیمه موظفند تا سقف 5 میلیون تومان خسارت تصادفات را بدون کروکی پلیس پرداخت کنند. بر این اساس اگر دو طرف تصادف دارای بیمه نامه معتبر بودند و هر دو طرف با صلح و سازش و بدون اعتراض به مرکز بیمه مراجعه کنند، بیمه ها موظفند تا سقف 5 میلیون تومان خسارت را پرداخت کنند. وی ادامه داد: متاسفانه برخی شرکتهای بیمه در حالی که هر دو طرف دارای بیمه نامه اند و در مورد تصادف اختلافی ندارند از دادن خسارت خودداری کرده و خواستار کروکی پلیس می شوند، این اقدام زحمت هموطنان را افزایش می دهد.
معاون حقوقی پلیس راهور با اعلام اینکه پرداخت نکردن خسارت از سوی بیمه ها تا این سقف با رضایت طرفین تخلف است، تاکید کرد: در صورتی که بیمه از پرداخت خسارت بدون کروکی خودداری کند دو طرف تصادف موظف می شوند به شوراهای حل اختلاف مراجعه و کروکی فرضی دریافت کنند. این عمل علاوه بر این که وقت هموطنان را می گیرد باعث تحمیل هزینه های اضافی به آنها می شود.

 

داشتن کروکی تنها زمانی الزام می یابد که طرفین تصادف، در تعیین مقصر حادثه با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند. وی ادامه داد: با توجه به افزایش مبلغ خسارات معمولا پس از بروز تصادف، هریک از طرفین حادثه دیگری را مقصر می داند و با توجه به اینکه شرکت بیمه بدون معرفی مقصر حادثه قادر به پرداخت خسارت نمی باشد، بنابراین عامل اصلی نیاز به ارائه کروکی در مراکز پرداخت خسارت زیاندیده گان هستند نه شرکت های بیمه!
 در تصادفاتی که خسارت آنها تا سقف 5 میلیون تومان است در صورتی که دو طرف، نسبت به تعیین مقصر حادثه اختلاف نظر نداشته باشند شرکت های بیمه خسارت را آنگونه که باید پرداخت می کنند. اما به دلیل اینکه شرکت بیمه در مقام تشخیص مقصر حادثه نیست در مواقعی که در معرفی مقصر حادثه بین دو طرف اختلاف نظر وجود داشته باشند بیمه گذاران می بایست نسبت به اخذ کروکی اقدام نمایند تا پس از تعین مقصر شرکت بیمه بتواند نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
یونس مظلومی در ادامه خاطر نشان ساخت: متاسفانه افزایش سقف پرداخت خسارت بدون کروکی، تقلب و تخلف در صنعت بیمه را افزایش می دهد و باعث می شود شرکت های بیمه خسارت های غیر واقعی و ساختگی بیشتری پرداخت کنند.


تاریخ درج خبر:سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395